Powstaje szpital tymczaowy w hali EXPO w Krakowie

– Po pierwsze, uruchomienie szpitala tymczasowego w krakowskiej hali EXPO, po drugie powrót do maksymalnego zakresu liczby łóżek covidowych w szpitalach bazowych, po trzecie dalsze rozwijanie potencjału szpitala tymczasowego w CUMRiK-u. To założenia działań na najbliższe dni. Nie chcemy, by ziścił się czarny scenariusz, ale robimy wszystko, abyśmy, byli przygotowani na najgorsze. Działamy zgodnie z planem, który został opracowany na wypadek trzeciej fali epidemii. To czas, by ów suwak, o którym mówiliśmy jako o metodzie rozbudowy bazy łóżek covidowych, przesuwać w górę. Dalej będą to działania stopniowe, choć o coraz większej skali – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu prasowym, który odbył się przed szpitalem tymczasowym w krakowskiej hali EXPO.

W spotkaniu z mediami wzięli udział również: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, prezes Zarządu Szpitala im. Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski, oraz pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim dr Wojciech Serednicki.

Szpital tymczasowy w hali EXPO

Wobec jesiennej eskalacji pandemii (dla przypomnienia: 11 listopada 2020 roku badania laboratoryjne potwierdziły w Małopolsce blisko 3 tysiące zakażeń) zapadła decyzja o tworzeniu szpitali tymczasowych.

Do pierwszej grupy zaliczyliśmy szpital tymczasowy w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie (uruchomiony 26 października 2020 roku jako pierwszy w Polsce szpital tymczasowy) oraz szpital tymczasowy w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju (uruchomiony 18 listopada 2020 roku). Szpital tymczasowy w CUMRiK-u cały czas przyjmuje pacjentów. Natomiast ze względu na w miarę stabilną sytuację w powiatach gorlickim i nowosądeckim na razie nie będziemy ponownie uruchamiać szpitala tymczasowego w Krynicy-Zdroju, choć pozostaje on w gotowości do rozpoczęcia pracy, jeśli tylko zapadnie taka decyzja.

Najtrudniejsza sytuacja jest w stolicy województwa, gdzie w ciągu tygodnia mieliśmy najwięcej zakażeń (przykładowo z 1607 w czwartek 11 marca – 560 to zakażenia w samym Krakowie).

– Biorąc pod uwagę to, że największa dynamika w zakresie hospitalizacji z powodu COVID-19 jest właśnie w Krakowie,podjąłem decyzję o uruchomieniu w szpitalu tymczasowym w hali EXPO dwóch modułów pod 28 łóżek oraz 10 łóżek respiratorowych, a więc łącznie 66 łóżek. Szpital pod koniec przyszłego tygodnia (19 marca) będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów. Pozostała część hali EXPO pozostanie naszą „żelazną rezerwą”. Uruchomienie tych dwóch modułów zostanie tak przeprowadzone, aby dalej mógł tu funkcjonować punkt szczepień. Ma to duże znaczenie, gdyż szczepi się tutaj nawet kilkaset osób dziennie – tłumaczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Jest dla nas satysfakcją, że różne ośrodki władzy, pod przewodnictwem pana wojewody, tak skutecznie i w tak niedługim czasie są w stanie zorganizować szpital tymczasowy i uruchomić jego działanie. (…) Zarówno wojewoda, marszałek, jak i prezydent, ale także dyrektorzy szpitali niezwykle poważnie traktują swoje obowiązki i zobowiązania wobec mieszkańców i starają się tak działać, aby zabezpieczenie dla Małopolski było na możliwie najwyższym poziomie – mówił marszałek województwa małopolskiegoWitold Kozłowski. 

W szpitalu tymczasowym w hali EXPO przy ulicy Galicyjskiej przygotowanych zostało 375 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Szpitalem patronackim (prowadzącym) jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Koszt adaptacji obiektu wyniósł 8 296 030 20 zł. Kadra do tego szpital tymczasowego zostanie pozyskana w oparciu o personel medyczny szpitala patronackiego, a także na dalszym etapie poprzez oddelegowanie lekarzy i pielęgniarek z pozostałych podmiotów leczniczych.

– Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie od ponad roku uczestniczy w walce z pandemią. (…) Jesienią ubiegłego roku powstał ten szpital tymczasowy. Powstał on dzięki skoordynowanej pracy służb pana wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, służb państwowych i spółek państwowych. Dzięki temu był już gotowy do uruchomienia jesienią ubiegłego roku. Personel Szpitala – mimo że jest już bardzo zmęczony tą pandemią – na mój apel wyraził gotowość zabezpieczenia również tych łóżek, które w pierwszym etapie, 19 marca, zostaną uruchomione. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy wyrazili chęć do pracy w tym szpitalu – mówi prezes Artur Asztabski, kierujący Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie.

Szpitale bazowe: wracamy do maksymalnego poziomu liczby łóżek covidowych

Na piątkowych posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig oraz prorektor CM UJ prof. Tomasz Grodzicki podjęli decyzję o tym, że baza łóżek covidowych w małopolskich szpitalach zostanie stopniowo przywrócona do maksymalnego poziomu. Został on osiągnięty ok. 20 listopada 2020 r. Wówczas łóżekcovidowych było we wszystkich małopolskich szpitalach ok. 4100 (w tym ok. 350 respiratorowych), co stanowiło ok. 35% wszystkich łóżek w małopolskich szpitalach.

Działania te będą prowadzone stopniowo. Pierwsze decyzje zwiększające liczbę łóżek w szpitalach zostały już przygotowane.

Jak podkreślano, ten krok będzie etapowany tak, aby umożliwić optymalne wykorzystanie systemu, a tym samym hospitalizację z powodów innych niż COVID-19. Według danych z 12 marca, w małopolskich szpitalach wolnych jest 2355 miejsc (nie licząc miejsc na SOR-ach, oddziałach ginekologicznych i neonatologicznych).

– Dziękuję Panu Marszałkowi, Panu Prezydentowi i Panu Rektorowi za uzgodnienie tego koniecznego, choć oczywiście niełatwego kierunku działań. Wymaga on pełnej mobilizacji dostępnych sił i środków, choć podkreślam, że działania tę będą etapowane i realizowane bardzo rozważnie. Dziękuję wszystkim dyrektorom szpitali za zrozumienie powagi sytuacji oraz tak ważną teraz elastyczność i odpowiedzialność za zdrowie Mieszkańców naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zakładamy, że już w najbliższym tygodniu baza łóżek w Krakowie zwiększona zostanie o ok. 370, zaś do końca miesiąca – o ok. 440. W całym regionie do końca marca planowany jest wzrost o ok. 1100 łóżek covidowych.

Skip to content