Trudna sytuacja w MPK, pracownicy chcą przystąpić do akcji protestacyjnej

Trudnej sytuacji w MPK poświęcona była ostatnia sesja Rady Miasta. Spółka ma problemy finansowe, które jak mówił prezes Jerzy Leszczyński, mogą doprowadzić do zwolnień pracowników i ograniczeń liczby kursów.

Jako winnych takiej sytuacji prezydent wskazuje radnych klubu PiS WNS, którzy poprzez poprawkę do projektu budżetu z dziewiętnastomilionowej dotacji do MPK, cztery miliony przeznaczyli na dopłaty do taryf mieszkańcom za wodę i ścieki (które z kolei zlikwidował prezydent Ludomir Handzel w zamian za dopłatę do Karty Nowosądeczanina)

Klub PiS WNS zaproponował, aby prezydent przygotował projekt uchwały, na mocy której przekaże 4 mln zł z tzw. wolnych środków właśnie na MPK.

Na razie nie wiadomo w jaki sposób miasto rozwiąże problem ze spółką, za kilka dni ma się odbyć kolejna sesja, poświęcona tej sprawie.

Tymczasem pracownicy MPK rozważają przystąpienie do akcji protestacyjnej. Wśród załogi trwa referendum w tej sprawie.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content