Śmieci w kanalizacji. Sprawa trafiła do prokuratury – konferencja prasowa w Sądeckich Wodociągach

Spółka Sądeckie Wodociągi wypowiedziała umowę na odbiór ścieków spółce Nova. Powodem jest rażące naruszenie umowy. Zdaniem prezesów SW z wysypiska śmieci do kanalizacji trafiały odpady stałe, co nie tylko doprowadziło do awarii ale mogło spowodować skażenie środowiska.

Skip to content