Przedstawiciele 10 samorządów rozmawiali o Aglomeracji Sądeckiej, w spotkaniu nie było nikogo z Nowego Sącza

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu spotkali się burmistrzowie i wójtowie 10 sądeckich samorządów. Tematem spotkania było powołanie międzygminnego stowarzyszenia Aglomeracja Sądecka. Dyskutowano nad projektem statutu, poruszano kwestie organizacyjne, projekty i tematy, które powinny być celami strategicznymi stowarzyszenia. Samorządowcy przygotowali i podpisali ponadto pismo do Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, informujące o inicjatywie 10 gmin Ziemi Sądeckiej. Sprawa utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest w tym momencie kluczową kwestią dla kompleksowego i zrównoważonego rozwoju Sądecczyzny w kolejnych latach i ewentualnej realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli pozyskania dla gmin Sądecczyzny dużych pieniędzy zewnętrznych.

W spotkaniu udział wzięli Marta Słaby wójt Łabowej, zastępca wójta Gminy Gródka nad Dunajcem Edyta Brongiel, Leszek Skowron wójt Korzennej, Jan Dziedzina wójt Łącka, Stanisław Kiełbasa wójt Nawojowej, Stanisław Banach wójt Podegrodzia, Dariusz Chorużyk burmistrz Piwnicznej-Zdroju, Jan Kotarba wójt Gminy Rytro, Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza oraz Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i Sławomir Rybarski zastępca wójta Łabowej. Gminę Łososina Dolna reprezentował pełnomocnik wójta Andrzej Romanka Józef Szkarłat.

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel Nowego Sącza. Jak się dowiedzieliśmy, w tym samym czasie w ratusz zorganizował swoje spotkanie w tej sprawie.

Skip to content