Sądecka biblioteka jeszcze bardziej dostępna

Sądecka Biblioteka Publiczna jest jeszcze bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. . Fundacja Nowe Kierunki przekazała placówce m.in. nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Było to możliwe dzięki dotacji, pozyskanej w konkursie „Małopolska. Kultura Wrażliwa” realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Skip to content