Nowe rondo będzie nosić imię Carla Mengera

Nowe rondo u zbiegu ulic Sucharskiego, Hallera i Barskiej będzie nosić imię Carla Mangera. Tak w trakcie dzisiejszej sesji zdecydowali radni Nowego Sącza (20 radnych było za, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie wziął udziału w głosowaniu). Pierwotnie imię twórcy austriackiej szkoły ekonomii miało nosić inne sądeckie rondo przy ul. Grodzkiej, Kunegundy i Jagiellońskiej. Z taka inicjatywą wystąpiła grupa sądeczan: Krzysztof Rzońca, Andrzej Skupień i Karol Kołat, którzy przy wsparciu Instytutu Misesa i Wyższej Szkoły Biznesu złożyli w tej sprawie petycję oraz uruchomili internetową zbiórką podpisów. Wskazane przez nich rondo ostatecznie otrzymało imię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Dziś przyszedł czas na uhonorowanie Carla Mengera, który choć swoje dorosłe życie związał z Wiedniem, urodził się w Nowym Sączu.

źródło: Wikipedia
Skip to content