10 zabitych i 400 rannych w wypadkach. Policja podsumowała rok

Sądecka policja podsumowała rok 2020. Jest nieco lepiej niż w latach poprzednich. W ubiegłym roku dochodziło m.in. do mniejszej ilości zdarzeń na drogach.

Liczba zdarzeń drogowych – 2580

w tym:

Liczba wypadków drogowych – 331

Liczba osób zabitych – 10

Liczba osób rannych – 400

Liczba kolizji drogowych – 2249

W porównaniu do analogicznego okresu w latach 2019  i 2018 odnotowano:

  ► spadek liczby wypadków o 120 w odniesieniu do roku  2019 i o 137 do roku 2018,

  ► spadek liczby zabitych o 8 w odniesieniu do roku 2019 i o 18 do roku 2018,  

  ► spadek liczby rannych o 204 w odniesieniu do roku 2019 i o 177 do roku 2018,

  ► spadek liczby kolizji drogowych o 258 w odniesieniu do roku 2019 i o 281 do roku 2018.

Analizując stan bezpieczeństwa należy stwierdzić, że największą liczbę zdarzeń odnotowano na drogach powiatu – 218 wypadków i 1135 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na terenie powiatu odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 63 i zgłoszonych kolizji o 73.

Jeśli chodzi o Nowy Sącz w roku ubiegłym odnotowano tu 113 wypadków i 1114 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na ulicach miasta odnotowano spadek wypadków drogowych o 57 i zgłoszonych kolizji o 185.

Skip to content