W Starym Sączu rusza program wymiany pieców

W Starym Sączu rusza gminny program wymiany pieców na ekologiczne. Na wsparcie dla mieszkańców zabezpieczono w budżecie pół miliona złotych. Wysokość dotacji może wynieść 50% kosztów, ale nie więcej niż 5000 zł.

Warto się pospieszyć, bo o przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu, a pula jest ograniczona. Dotacje można zyskać na koszty kwalifikowane, czyli demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego pieca.

Dotacja dotyczy wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe, ewentualnie na biomasę (kotły na pellet lub zgazowujące drewno). Podstawowy warunek to likwidacja wszystkich dotychczas używanych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pieca nie można wymienić przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą Stary Sącz (to będzie skutkować) brakiem refundacji poniesionych kosztów).

Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2021 r.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

1. Złóż wniosek o dotację
2. Czekaj na rozpatrzenie wniosku
3. Podpisz umowę z Gminą Stary Sącz
4. Wymień piec, zlikwiduj stary kocioł
5. Zapłać wykonawcy
6. Zgromadź niezbędne dokumenty
7. Złóż wniosek o rozliczenie dotacji
8. Czekaj na refundację

Szczegółowe zapisy a także regulamin wraz z drukami jakie trzeba wypełnić aby złożyć wniosek znajdują się na stronie http://www.stary.sacz.pl/pl/3396/201345/Czas_na_wymiane_starego_pieca.html
 Gminny  program wsparcia mieszkańców finansowany z budżetu  można łączyć z rządowym Programem Czyste PowietrzePunkt obsługi tego programu znajduję się w Urzędzie Miejskim. Tutaj na wszelkie pytania odpowiedzą też ekodoradcy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 148

Skip to content