Ponad tysiąc osób skorzystało z bezpłatnej pomocy prawnej – porady będą kontynuowane

Posłuchaj co mówi Antonii Koszyk, wicestarosta nowosądecki

Ponad tysiąc stu mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w 2020 roku skorzystało z bezpłatnych porad prawnych. Są one udzielane osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego jest dostępnych pięć punktów pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji:

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19

– punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czynny w godzinach 9:00-13:00

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w godzinach 13:00-17:00

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15

– punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czynny w godzinach 9:00-13:00

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w godzinach 13:00-17:00

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3

– punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czynny w godzinach 9:00-13:00

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w godzinach 13:00-17:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej Zdroju, ul. B. Chrobrego 2

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w godzinach 9:00-13:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1

– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny w godzinach 9:00-13:00

– punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czynny w godzinach 13:00-17:00.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnych porad prawnych musi zapisać się telefonicznie na daną godzinę. Może to zrobić pod nr. tel.: 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00.

Co obejmuje bezpłatna pomoc prawna:

– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

– sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism toczących się w postępowaniu sądowo-administracyjnym

– nieodpłatną mediację

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co to jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywającym na niej obowiązku oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także nieodpłatną mediację.

Co to jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez niesatysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

– sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowaniu mediacyjnym

– gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Skip to content