">

Pozyskali dwa tysiące litrów krwi!

W ciągu 17-letniej działalności członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „ADMA” z Grybowa oddali ponad 2 tysiące litrów krwi. Za ich bezinteresowną pomoc dla drugiego człowieka podziękowały im władze Powiatu Nowosądeckiego wręczając statuetkę Złotego Jabłka Sądeckiego.

– Dziękuję za wasze oddanie i dzielenie się darem ratującym zdrowie i życie – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Dziękuję za akcje oddawania krwi, które organizujecie. Dzięki takim ludziom jak wy, wiele osób odzyskało zdrowie. To wielkie dzieło. Na ręce prezesa Klubu Wacława Romańskiego przekazuje duże Złote Jabłko Sądeckie w dowód wdzięczności i doceniając działalność członków klubu.

Przypominamy, że krwiodawcą może zostać każda zdrowa i pełnoletnia osoba, która waży minimum 50 kilogramów i nie ukończyła 60. roku życia. Do punktu poboru krwi należy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym numer PESEL. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9A.

Skip to content