">

Kolejny krok do przebudowy DK28

Dodatkowe pasy wyprzedzania, chodnik dla pieszych i trasa rowerowa. Drogowcy planują rozbudowę Drogi Krajowej numer 28 z Nowego Sącza do miejscowości Ropa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wybrała wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad pracami. Przetarg wygrała firma IVIA, która wyceniła wszystkie prace na ponad 8 milionów 700 tysięcy złotych.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 24,2 km ma na celu:

  • podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
  • poprawę parametrów technicznych drogi,
  • poprawę stanu technicznego urządzeń drogi,
  • poprawę spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi i drogą powiatową,
  • zaprojektowanie i wykonanie pasów wyprzedzania,
  • budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

Odcinek DK28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfortu jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

Lata prac przygotowawczych: 2020-2024

Lata realizacji robót: 2024-2027

Skip to content