Forum Ekonomiczne opuszcza Krynicę

Po 28 latach najważniejszy polski kongres gospodarczy – Forum Ekonomiczne – opuszcza Krynicę Zdrój. Trwa przetarg, który ma wyłonić nowych partnerów i nową lokalizację Kongresu – czytamy na stronie forum-ekonomiczne.pl

Forum Ekonomiczne od 1992 roku organizowane było nieprzerwanie w Krynicy. Jednak wieloletnia umowa o współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego podpisana przez organizatorów Forum z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój wygasła w tym roku. W związku z tym Instytut Studiów Wschodnich wystąpił z zapytaniem ofertowym do:

  • Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich,
  • Województwa Dolnośląskiego, Miasta Karpacz,
  • Województwa Małopolskiego, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój,
  • Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem,

na jakich warunkach ww. partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości.

W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: Województwa Dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami , Województwa Małopolskiego z Krynicą Zdrój, Województwa Wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi , Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem. Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości.

Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do dnia 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów na którego czele stoi Województwo Dolnośląskie.

W przypadku niepowodzenia negocjacji z Województwem Dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich deklaruje gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP, które zgłosiły bardzo atrakcyjną i profesjonalną ofertę.

Niestety komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa Małopolskiego z Krynicą i Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone.

Skip to content