Wojewoda przekazał promesy z Funduszu Dróg Samorządowych

74 miliony złotych to łączna kwota z Funduszu Dróg Samorządowych przekazana samorządom w całej Małopolsce. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowanych 60 zadań. Będą to remonty lub przebudowy ponad 47 km dróg.

W naszym regionie najwięcej, bo ponad 3 miliony zł trafi do powiatu nowosądeckiego.

Przekazanie promes odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu.

Skip to content