W małopolskich szpitalach uruchomionych zostanie 150 nowych miejsc dla pacjentów z Covid- 19

W małopolskich szpitalach do dyspozycji pacjentów z Covid – 19 ma być ponad 150 nowych miejsc . Pierwsze zostały uruchomione już w miniony weekend.

Wojskowy Szpital Kliniczny udostępnił 15 łóżek dla pacjentów z COVID-19. W najbliższym tygodniu także inne placówki medyczne znacząco wesprą system ochrony zdrowia. Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie będzie przygotowany na przyjęcie nawet 50 pacjentów wymagających hospitalizacji. W razie konieczności uruchomi także kolejnych 50 miejsc. Łóżka szpitalne w Tarnowie uruchamiane będą systematycznie według potrzeb. Dyrekcja Szpitala MSWiA w Krakowie zadeklarowała uruchomienie 40 łóżek, zaś kierownictwo Szpitala im. Żeromskiego dedykuje pacjentom z COVID-19 kolejne 20 łóżek.

– Dzisiejszy dzień był przełomowy, jeśli chodzi o planowany wzrost liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19 w naszym województwie. Serdecznie dziękuję za wsparcie Dyrektorom Szpitali oraz władzom samorządowym województwa małopolskiego. Do późnych godzin wieczornych pracowaliśmy nad wydaniem uzgodnionych decyzji dla Szpitali – podkreślał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W związku z narastającą liczbą zakażeń w Małopolsce wzrasta zapotrzebowanie na zwiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów z koronawirusem i podejrzeniem zakażenia. W ramach tych działań zostały wydane decyzje zwiększające bazę łóżkową do poziomu łącznie około 800 łóżek, które będą stopniowo uruchamiane. Łóżka mają być uruchamiane łącznie w 36 placówkach. Według danych z 2 października z 634 łóżek dla pacjentów COVID-19 zajętych było 511 miejsc.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie codziennie spotyka się Zespół ds. walki z COVID-19, którego działania reaktywował i rozszerzył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dziś dodatkowo odbyło się posiedzenia sztabu kryzysowego oraz wideokonferencja ze starostami i prezydentami miast na prawach powiatu oraz służbami.

Na bieżąco analizujemy sytuację epidemiczną w Małopolsce, szczególną uwagę skupiając na domach pomocy społecznej. Najwięcej miejsca poświęcamy sprawie poszerzenia bazy łóżek dla pacjentów z koronawirusem i podejrzeniem zakażenia. Zarówno wojewoda Łukasz Kmita, jak i wicewojewodowie Zbigniew Starzec i Józef Leśniak osobiście prowadzą ustalenia z dyrektorami małopolskich szpitali. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz Oddziałem Małopolskim Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Sytuacja w Małopolsce wymaga zdecydowanych działań. Zakażenia występują we wszystkich małopolskich powiatach. To od każdego z nas wymaga ostrożności i mobilizacji. Trzymamy rękę na pulsie. Wszystkie służby podległe wojewodzie są w pełnej gotowości, a działania trwają nieustająco. Dziękuję wszystkim samorządom i szpitalom, które solidarnie angażują się w walkę z koronawirusem i są otwarte na wzmożone działania. To czas, który wymaga podejmowania ścisłej współpracy z wieloma partnerami oraz elastycznych działań. Dziękuję za każdy akt dobrej woli. Wiem, jak wiele dokonał już personel medyczny i jak wielką odpowiedzialnością wykazywało się kierownictwo placówek medycznych. Apeluję o dalsze współdziałanie i pełną mobilizację. Tylko wtedy wspólnie pokonamy epidemię  – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Skip to content