Miasto unieważniło przetarg na śmieci

Spółka komunalna Nova była jedyną firmą jaka złożyła swoją ofertę w przetargu na „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie”. Zaproponowana przez komunalną spółkę kwota, była o ponad 6 milionów wyższa od zakładanej przez Ratusz.

Kwota przeznaczona przez Miasto Nowy Sącz na sfinansowanie zamówienia wynosiła 18 000 000,00 zł brutto. Tymczasem, zaproponowana przez Novą stawka opiewała na sumę 24 095 232,00 zł w tym 1 784 832,00 zł VAT.

W związku z tym, przetarg został unieważniony przez zamawiającego, który jako przyczynę podał fakt, że „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia”.

Skip to content