Miasteczko Multimedialne na potrzeby szpitala polowego lub izolatorium?

Taki pomysł ma były prezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. W piśmie do Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Zdrowia Jerzy Gwiżdż proponuje zorganizowanie w budynku Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu, doraźnego szpitala lub izolatorium dla osób chorych  na COVID 19. Jak czytamy w piśmie, obiekt o dużej powierzchni, wybudowany za ogromne publiczne pieniądze stoi obecnie pusty, więc może warto byłoby rozważyć doposażenie go w środki medyczne i przekształcenie na miejsce, gdzie mogłyby trafiać osoby chore na Covid 19. Poniżej treść pisma.

                                                                                            Szanowny Pan

                                                                                           Adam Niedzielski

                                                                                           Minister Zdrowia

                                                                                                 Warszawa

        Szanowny Panie Ministrze,

pozwalam sobie poniżej przesłać Panu Ministrowi treść pisma jakie wcześniej przesłałem Panu Wojewodzie Małopolskiemu z nadzieją, że sprawa zainteresuje Pana Ministra, zwłaszcza w sytuacji trudności z bazą leczniczą dla chorych na COVID 19. Jestem przekonany, że zaproponowałem najprostsze, najtańsze i najszybsze rozwiązanie, które przy dobrej woli syndyka MMC Brainville (Miasteczka Multimedialnego) skutkowałoby w końcu użytkowaniem faktycznego pustostanu, w realizację którego zaangażowano ponad 100 mln z publicznych pieniędzy, na bardzo obecnie  potrzebny i konkretny cel, jakim jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

          Wojewodzie Małopolskiemu p. Łukaszowi Kmicie uprzejmie przesłałem pismo o następującej treści:   

                                                                                              Szanowny Pan

                                                                                               Łukasz Kmita

                                                                                         Wojewoda Małopolski

         Wielce Szanowny Panie Wojewodo!

        Byłbym zobowiązany gdyby Pan, Panie Wojewodo, zechciał pilnie rozważyć moją propozycję, którą przedstawiłem  dzisiaj na moim FB, zorganizowania  w obiekcie  budynku upadłego Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu doraźnego szpitala lub izolatorium, dla osób chorych  na COVID 19. To jest zupełnie pusty obiekt o dużej powierzchni, wybudowany za ogromne publiczne pieniądze zawiadywany przez syndyka.

        Zdaję sobie sprawę, że trzeba by ponieść  jakieś koszty na wyposażenie medyczne, ale byłyby niewspółmiernie niższe niż konieczne na przygotowanie czegokolwiek od postaw.

         Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Niewybaczalnym grzechem byłoby to, gdyby za zaniechanie tego co możliwe w wyniku jakiejś niemocy albo przeszkód proceduralnych czy finansowych, trzeba było zapłacić ludzkim życiem czy zdrowiem. Ważny też jest czas, zwłaszcza w sytuacji tak drastycznego wzrostu zachorowań jaki jest, i pewnie będzie, notowany.

         Jestem gotów zaangażować się w to przedsięwzięcie, jeśli Pan Wojewoda  uzna, że należy moją propozycję poważnie rozważyć.

          Panie Ministrze!

Uprzejmie proszę o rozważenie mojej propozycji, bo jej zrealizowanie umożliwi też nowosądeckiemu szpitalowi sparaliżowanemu koronawirusem, rzeczywiste zajęcie się pacjentami oczekującemu na leczenie z powodu innych schorzeń niż COVID 19.

                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Jerzy Gwiżdż

                                                                        były prezydent N Sącza i były poseł na Sejm RP  

Skip to content