Prezydent Ludomir Handzel bez absolutorium i wotum zaufania.

Prezydent Ludomir Handzel nie otrzymał absolutorium ani wotum zaufania. Głosowanie odbyło sie podczas dzisiejszej kontynuacji poniedziałkowych obrad. Poprzedziła je długa, kilkugodzinna dyskusja. Jeszcze przed sesją Klub Radnych PiS Wybieram Nowy Sącz deklarował, że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium a Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Nowego Sącza z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Za działania posiadające znamiona niegospodarności komisja uznała m.in. wystąpienie na koniec 2019 r  znacznej kwoty wolnych środków, które można było przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Za niegospodarność uznano także fakt zwolnienia wielu pracowników, bez konieczności świadczenia przez nich pracy w okresie wypowiedzenia, przy jednoczesnym wypłacaniu pensji. Ponadto niektórm zwolnionym urzędnikom ratusz musiał wypłacić odszkodowania. 

Prezydent Ludomir Handzel już po raz drugi nie otrzymał absolutorium. Teoretycznie Rada Miasta może teraz podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Jeszcze wczoraj prezydent zapewniał, że jeśli nie otrzyma absolutorium, sam zwróci się do swoich służb z poleceniem przygotowania dokumentów niezbędnych do przedstawienia uchwały.

Do sprawy wrócimy.

Skip to content