W gminie Stary Sącz powstanie Centrum opiekuńczo – mieszkalne

W Cyganowicach, obok Starego Sącza powstanie Centrum opiekuńczo – mieszkalne. Na wniosek burmistrza Jacka Lelka Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Stary Sącz do realizacji projektu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Gmina będzie mogła teraz wystąpić o dofinansowanie 2,6 mln zł na utworzenie takiego centrum.

Centrum ma powstać na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Gniazdo. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne prócz funkcji dotychczasowych będzie mogło przyjąć 20 osób do opieki całodobowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy od dawna sygnalizuje trudności lokalowe – wyjaśnia  burmistrz Jacek Lelek – widzimy także potrzebę całodobowego obiektu. Ten projekt będzie pełnił aż trzy funkcje. Pierwsza to centrum opiekuńczo-mieszkalne dla 20 osób niepełnosprawnych. Druga funkcja to dalsza działalność ŚDS w rozbudowanej części Środowiskowego Domu Samopomocy o piętro i dodatkowe skrzydło. Trzecia funkcja to budowa dużej kuchni, która przejmie obowiązki kuchni zewnętrznej dla innych jednostek na terenie gminy. Taką jedną kuchnie zbiorczą mamy w przedszkolu gminnym. Obsługuje ona 6 szkół i świetnie się sprawdza, ale nie możemy już dołączyć kolejnych szkół ponieważ jest ona za mała. Dlatego budowa dużej kuchni będzie jak najbardziej uzasadniona. Występujemy o dofinansowanie rzędu 2,6 miliona złotych. Potem możemy liczyć na comiesięczne dofinansowanie opieki z budżetu państwa . To 5 tysięcy miesięcznie na każdą osobę niepełnosprawną. Te pieniądze będą potrzebne na zatrudnienie w centrumlekarzy, pielęgniarek, czy rehabilitantów.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, które umożliwią na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych. Centra opiekuńczo-mieszkalne skierowane są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie takie osoby również powinny mieć zapewnioną możliwość samodzielnego i niezależnego funkcjonowania na miarę własnych potrzeb. Program pracy Centrum przewiduje rehabilitację społeczną, terapie zajęciowe, zabiegi fizjoterapii oraz opiekę całodobową

Skip to content