Czy w Nowym Sączu tworzy się kult jednostki?

Kult Ludomira Handzla – tak wiceprzewodniczący RM Nowego Sącza ocenia działania promocyjne podejmowane przez władze miasta. Zarówno wizerunek jak i nazwisko prezydenta pojawia się niemal wszędzie a pracownicy Ratusza bądź podległych mu jednostek są „szkoleni”, że w wypowiedziach mają często wymieniać jego osobę – dodaje Michał Kądziołka.

Zdaniem wiceprzewodniczącego, oszczędności do jakich w wyniku pandemii są zmuszone samorządy powinny objąć przede wszystkim wydatki na promocje a nie zwolnienia pracowników. 

Skip to content