Sądeczanie przestają respektować zasady bezpieczeństwa

Być może piękna, słoneczna pogoda a być może zmęczenie wynikającą z epidemii sytuacją sprawiło, że w miniony weekend wielu Sądeczan przestało respektować obowiązujące zasady bezpieczeństwa. W kilkunastu przypadkach do akcji wkraczali policjanci. Od piątku do niedzieli funkcjonariusze kilkunastokrotnie podejmowali interwencje w sprawie naruszeń obowiązujących obostrzeń. W efekcie nie tylko pouczali o obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale nałożyli na jedną z osób mandat karny, a w trzech przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Cztery kolejne mandaty nałożono w związku z niestosowaniem się do ograniczeń w przemieszczaniu się.

Podkomisarz Iwona Grzebyk – Dulak z KM Policji w Nowym Sączu przekonuje, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia wynikające  z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

– „Dbając o życie i zdrowie mieszkańców policjanci nadal będą zwracać uwagę i stanowczo reagować wobec osób lekceważących obowiązujące zasady. Pamiętajmy, że za naruszenie obowiązujących przepisów grozi mandat w wysokości 500 zł. Ponadto inspektor sanitarny może w takim przypadku nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Bądźmy zatem odpowiedzialni i respektujmy wszelkie zalecenia, by uchronić siebie i innych przed zarażeniem. W tym trudnym dla wszystkich okresie ważne jest rozsądne zachowanie każdego z nas.”

Poniżej niektóre z aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń:

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązuje do: odwołania.

 1. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ MAŁOLETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób małoletnich poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do odwołania

 1. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług.

Ograniczenie nie dotyczy: 

 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem,
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
 • osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które w tych miejscach bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
 • osób przebywających w lesie,
 • podczas jazdy konnej,
 • sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona.

Obowiązuje do: odwołania.

 1. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Nie można także korzystać z miejsc biwakowania i wiat na terenach leśnych.

Obowiązuje do: odwołania.

 1. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste.

Obowiązuje do: odwołania

 1. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

 1. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Obowiązuje do: odwołania.

 1. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA KWARANTANNY, przez osoby których to ograniczenie dotyczy

Policjanci w całym kraju sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na osobę, która nie stosuje się do tej zasady funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny w wysokości 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu. Przepisy przewidują również, że inspektor sanitarny może nałożyć na taką osobę karę finansową w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

Skip to content