Koronawirus. Są pierwsze wyniki badań pracowników DPS-ów

12 domów pomocy społecznej i 421 testów – to bilans pierwszych dni badań pracowników domów pomocy społecznej. Co najważniejsze: wszystkie dotychczas uzyskane wyniki są negatywne.

Profilaktyczne badania pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 u pracowników DPS-ów rozpoczęto w poniedziałek 27 kwietnia. Do tego celu została wykorzystana dodatkowa wojskowa karetka funkcjonująca w ramach wojskowych zespołów interwencji kryzysowej.

Wymazy pobiera personel medyczny 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a testy wykonuje  laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W realizacji projektu uczestniczy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  

Wojskowa karetka „wymazowa” odwiedziła dotychczas DPS-y w powiatach: wielickim, brzeskim, myślenickim i limanowskim. Dziennie, średnio udaje się pobrać około 100 wymazów do badań.

Skip to content