15 tysięcy złotych kary za złamanie kwarantanny

23-latka z Nowego Sącza została objęta kwarantanną w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej, gdyż miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2. Tymczasem, podczas trzech kontroli sądeccy policjanci ujawnili, że przyjmowała gościa, osobę nieobjętą kwarantanną. Kobieta lekceważąco podchodziła do kwestii odosobnienia, tłumacząc funkcjonariuszom, że nie widzi nic złego w tym, by ktoś ją odwiedzał.

W związku z tą powtarzającą się sytuacją sądeccy policjanci prowadzą czynności wyjaśniające pod kątem art. 116 Kodeksu wykroczeń (wykroczenie przeciwko zdrowiu). Poinformowali również Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, który w drodze decyzji administracyjnej nałożył na 23-latkę karę pieniężną w wysokości 15 000 zł. Kara ta podlega natychmiastowej wykonalności z momentem doręczenia i powinna być zapłacona w terminie 7 dni, a odwołanie do sądu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty.

Przypominamy, że zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pod pojęciem kwarantanny należy rozumieć odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Jeśli odbywasz kwarantannę, zanim zaprosisz gości czy wyjdziesz na spacer, dobrze to przemyśl – ceną może być nie tylko czyjeś zdrowie lub życie, ale również spore straty finansowe.

Skip to content