Urząd Miejski w Starym Sączu wraca do bezpośredniej obsługi mieszkańców

Urząd Miejski w Starym Sączu otwiera się na bezpośrednią obsługę mieszkańców. Zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności, jednak wszelkie sprawy, których charakter na to pozwala, należy załatwiać elektronicznie bądź telefonicznie.

Wytyczne dotyczące organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

1. Wejście do budynku głównego jest wyłącznie od strony podwórka. Główne drzwi wejściowe nadal pozostają zamknięte.

2. Wejście do budynku w podwórku nadal pozostają zamknięte.

3. Kasa Urzędu nadal pozostaje zamknięta.

4. Na podwórku umiejscowiony został Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego w którym w godzinach pracy urzędu dyżurować będą wyznaczeni pracownicy.

5. Przy Punkcie informacyjnym na zewnątrz budynku usytuowana jest skrzynka podawcza do której należy wrzucać wszelką korespondencję złożoną przez klientów Urzędu. Przedmiotowa korespondencja musi odbyć 72 godzinną kwarantannę.

Poszczególne kroki obsługi klientów urzędu.

1) Pracownik Punktu informacyjnego jest zobowiązany uzyskać od klienta informację dotyczącą charakteru jego wizyty w Urzędzie.

2) Informuje telefonicznie pracownika merytorycznego z danego referatu o konieczności załatwienia danej sprawy.

3) Pracownik  merytoryczny  osobiście  wychodzi  do  drzwi wej ściowych  do klienta. Jeżeli jest to konieczne prowadzi go na stanowisko prac, gdzie prowadzona będzie dana sprawa.

4) Po załatwieniu sprawy pracowni k merytoryczny  osobiście odprowadza klienta do drzwi wejściowych.

5) Klienci wchodzący do urzędu  muszą  obowiązkowo  posiadać  założone  rękawice ochronne oraz maseczkę ochronną oraz dokonać  dezynfekcji  rąk  w  wyznaczonym miejscu.  Bez tych środków ostrozności wejście do urzedu nie będzie możliwe.

6. W danym pokoju może być obsługiwany w tym samym czasie tylko jeden  klient.

Skip to content