Małopolska – 79 tys. wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Do tej pory do małopolskich oddziałów ZUS wpłynęło 78,9 tys. wniosków ramach tarczy antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek.

W ramach rozwiązań z tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które mają zapobiegać negatywnym skutkom epidemii koronawirusa i pomóc im przetrwać ten trudny czas. Pomoc realizowana przez ZUS to zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące, odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej oraz wypłata świadczenia postojowego dla prowadzących działalność gospodarczą a także pracowników, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek. O taką formę pomocy stara się ponad 58 tys. przedsiębiorców w Małopolsce.

O świadczenie postojowe ubiega się w sumie 18 tys. osób w województwie, z czego 16,4 tys. to przedsiębiorcy. Pozostali, czyli 1,6 tys. to osoby, które realizują umowy cywilnoprawne.

Z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać ponad 2,6tys. przedsiębiorców w Małopolsce. Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Nie ma znaczenia wielkość firmy i data jej założenia.

W nowosądeckim oddziale ZUS złożono 11048 wniosków o zwolnienie z opłacania składek, 4532 o wypłatę postojowego oraz 519 o ulgi w opłacaniu składek (odroczenie).

Zdecydowana większość wniosków trafia do ZUS przez internet. Ze wszystkich 78,9 tys., w formie papierowej przekazano 14,1 tys.

W całym kraju do ZUS złożono 880 tys. wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, z czego w formie papierowej 217 tysięcy. Najwięcej dotyczy zwolnienia z opłacania składek – 663 tysiące.

Skip to content