Pomimo zakazu urządzili spotkanie pod blokiem

Pomimo zakazu, w ubiegły weeeknd w rejonie bloku przy ulicy I Brygady, spotkało się pięciu mężczyzn (wszyscy w wieku około 30 lat). Przechodzący patrol policji ukarał czterech z nich mandatami karnymi. Wobec jednego z mężczyzn, który zachowywał się arogancko i wulgarnie oraz w lekceważący sposób odnosił się do wydawanych poleceń skierowano wniosek o ukaranie do sądu. W przypadku tego mężczyzny prowadzone są także czynności związane ze znieważeniem funkcjonariusza publicznego. Takie zachowanie stanowi przestępstwo obwarowane karą pozbawienia wolności do roku.

Tylko w miniony weekend policjanci ujawnili 82 wykroczenia w związku z zakazem gromadzenia się i przemieszczania osób. W przypadku rażących naruszeń funkcjonariusze nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu i powiadamiali Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Finałem weekendowych działań i braku odpowiedzialności części mieszkańców, było kilka pouczeń, nałożenie 56 mandatów karnych, skierowanie 16 wniosków o ukaranie do sądu, a w 3 przypadkach powiadomienie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Ukaranie mandatem karnym wiąże się z zapłaceniem grzywny do 500 złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu, sprawca wykroczenia może otrzymać grzywnę w wysokości do 5 tysięcy złotych, natomiast w sytuacji powiadomienia inspektora sanitarnego – nawet do 30 tysięcy złotych.

Mimo wielu apeli, część osób nie wzięła sobie do serca, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraża siebie i innych na zarażenie i dalsze rozprzestrzenianie się epidemii. Być może dopiero mandat karny oraz wysokie grzywny, nałożone przez sąd czy inspektora sanitarnego skłonią takie osoby do rozważnego zachowania w przyszłości.

Generalizując, można jednak stwierdzić, że jak na tak rozległy teren i liczbę mieszkańców, sądeczanie w większości zdali w weekend egzamin z odpowiedzialności a liczba stwierdzonych naruszeń i osób ukaranych nie była aż tak spora. Niemniej jednak, osoby, które swoich zachowaniem naraziły siebie i innych, naraziły się dodatkowo na dotkliwe kary. Prosimy zatem o rozwagę #zostańwdomu

Skip to content