Tarcza antykryzysowa ZUS

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. „Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za czas zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania składek, o którym mowa w „tarczy antykryzysowej” stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego ze zwolnienia będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie większe niż za 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie tej należności na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania składek od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

W przypadku osób, których suma przychodów z tych umów w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), to świadczenie postojowe jest równe sumie wynagrodzeń z tych umów.

Pozostałe osoby, które mają umowy cywilnoprawne, dostaną świadczenie postojowe, jeśli przychód w miesiącu przed tym, w którym złożyli wniosek, nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 roku.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby uzyskać świadczenie przychód w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek, nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo musiał on spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. A działalność rozpoczęto przed 1 lutego 2020 roku.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 roku, jeżeli przychód za poprzedni miesiąc nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.


Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych.

Bez opłaty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie z ZUS, w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Skip to content