Koronawirus – najnowszy komunikat wojewody

– W Małopolsce nie ma przypadku koronawirusa, ale intensywnie monitorujemy sytuację. Odbywają się też kolejne spotkania z wszystkimi podmiotami i służbami, których działania są teraz szczególnie istotne. Działania te mają konkretny i praktyczny wymiar. Jego przejawem jest m.in. postawienie szpitali z oddziałami zakaźnymi w stan podwyższonej gotowości, ale też ćwiczenia, które przeprowadzamy dziś wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję wszystkim, którzy trzymają rękę na pulsie, a zarazem uczestniczą w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej mającej zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik na briefingu dotyczącym bieżących działań związanych z koronawirusem.

  1. Aktualnie w Małopolsce nie ma przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19 hospitalizowanych jest 9 osób, zaś nadzorem epidemiologicznym objęte są 152 osoby. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją. Są to dane z godzin popołudniowych, z 3.03.2020 r.
  1. Tak jak informowaliśmy, ewentualne decyzje dotyczące imprez masowych będą zapadały na bieżąco – w oparciu o rekomendacje służb sanitarno-epidemiologicznych i stosownie do rozwoju sytuacji.
  1. Aktualnie nasze największe wątpliwości budziły Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie KRAKDENT (Kraków, 12-14.03.2020 r.), jak również XXVI Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Telemedycyny (Zakopane, 4-7.03.2020 r.). Wydarzenia te nie mają statusu imprezy masowej. Przypomnijmy jednak stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego:

Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-profesjonalistow-medycznych/ ).

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził opinie – odpowiednio – rekomendujące odstąpienie od przeprowadzenia Konferencji i nierekomendujące organizacji Targów (w szczególności ze względu na udział w Targach przedstawicielu wielu państw). Stanowisko to przekazaliśmy organizatorom.

4.      Ćwiczenia, które przygotowaliśmy dziś wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, odnosiły się do sytuacji wystąpienia konieczności uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Polegały one na rozstawieniu mobilnych izb przyjęć (namiotów), które służyłyby takim pacjentom. Szpitale mogą w takich sytuacjach liczyć na pełne wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. Dysponuje ona zarówno odpowiednim sprzętem, jak i doskonale przygotowanymi strażakami, którzy takie mobilne izby przyjęć są w stanie przygotować w bardzo krótkim czasie. W ćwiczeniach uczestniczyły szpitale: Uniwersytecki w Krakowie i w Myślenicach, czyli dwa spośród dziesięciu małopolskich szpitali, w których są oddziały zakaźne, a które decyzją Wojewody Małopolskiego zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Podczas ćwiczeń omówione zostały także inne aspekty współdziałania Straży Pożarnej ze służbami medycznymi oraz składające się na te mechanizmy procedury.

5.      Nieustająco przypominamy o podstawowych zasadach, których przestrzeganie jest konieczne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Skip to content