Nowy wariant obwodnicy południowej Nowego Sącza. Kompromis czy „kość niezgody”?

D- prim. Taką nazwę nosi kolejny wariant obwodnicy południowej wraz z trzecim mostem na Dunajcu. Nowy pomysł, uwzględnia w części przebieg trasy C a drogę w kierunku Starego Sącza przenosi na prawobrzeżną stronę Dunajca. Temat dotyczący planowanej inwestycji był przedmiotem dyskusji w trakcie ostatnich obrad Rady Miasta Nowego Sącza.

Na Sesji RM gościli także przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie oraz firmy projektowej.

Skip to content