Czy jeden z nowosądeckich przedsiębiorców pali śmieciami?

Delegatura WIOŚ w Nowym Sączu , na podległym sobie terenie prowadziła kontrole przedsiębiorców pod kątem tego, czym palą w paleniskach własnych zakładów. Niestety, wyniki tych kontroli nie napawają optymizmem. Spośród 30 firm, 28 spalało odpady.

Jeden z tych przypadków miał miejsce w Nowym Sączu. Sprawą zajął się sąd.

Skip to content