">

2,5 tysiąca osób ma Kartę Nowosądeczanina

Ok. 2,5 tysiąca Sądeczan może korzystać z Karty Nowosądeczanina. To niewiele w porównaniu do ilości złożonych wniosków ale jak zapewnia Prezydent Ludomir Handzel po początkowych trudnościach wydawanie dokumentów idzie płynnie. Aby otrzymać kartę uprawniającą m.in. do bezpłatnych przejazdów komunikacją MPK trzeba złożyć specjalny wniosek oraz przedstawić dokumenty potwierdzające, że jest się mieszkańcem Nowego Sącza.

Karta Nowosądeczanina ma – jak przekonuje Prezydent Ludomir Handzel – zachęcić do rozliczania podatku PIT w Nowym Sączu.

Skip to content