Kontakt

Kontakt

Nasza Telewizja Sądecka 

ul. Konopnickiej 3

33-300 Nowy Sącz

tel. 504 18 59 46

[email protected]

[email protected]

 

Dostawcą usługi medialnej jest:

Nasza Telewizja Sądecka s.c. Anna Serafin, Joanna Nogal - Gromala

Ul. Konopnickiej 3

33-300 Nowy Sącz

[email protected]

www.ntvsadecka.pl

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.p