Interwencje Straży Pożarnej, gospodarstwa bez prądu. Kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

zdjęcie poglądowe

Do godz. 22.00 w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie III – najwyższego – stopnia przed silnym deszczem z burzami. Częściowo ostrzeżenie hydrologiczne zostało podniesione do III stopnia. Możliwe są wezbrania rzek z przekroczeniem stanów alarmowych.

Państwowa Straż Pożarna od północy interweniowała już blisko 500 razy. Wszystkie wyjazdy dotyczyły zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej, bo ponad 150 razy wyjeżdżali strażacy z KM Kraków, ponad 70 wyjazdów odnotowała Sucha Beskidzka, ponad 60 Myślenice, a zastępy straży pożarnej z Wieliczki i Oświęcimia po ponad 30 razy.

Rodzaj prowadzonych przez strażaków działań to przede wszystkim udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych drzew/gałęzi, pompowanie wody z zalanych posesji/budynków. Wciąż trwa tzw. workowanie przy rzece Drwince przy ul. Udzieli w Krakowie. Do niebezpiecznego wypadku doszło w Makowie . W trakcie wypompowywania wody ze studni pompą elektryczną mężczyzna został porażony prądem, na skutek czego został zabrany do szpitala.

Straż nie podejmowała działań ewakuacyjnych.

Jeśli chodzi o sytuację w Nowym Sączu jest ona stabilna. W godzinach porannych odbyło się posiedzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji meteorologicznej na terenie miasta Nowego Sącza. W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Stany wód na rzekach na godzinę 8.00:

Łubinka – 228 cm z tendencją rosnącą (dla tej rzeki stan ostrzegawczy to 300 cm a alarmowy to 380 cm);

Kamienica – 88 cm z tendencją malejącą (dla tej rzeki stan ostrzegawczy to 200 cm a alarmowy to 260 cm);

Dunajec – 88 cm z tendencją rosnącą (dla tej rzeki stan ostrzegawczy to 250 cm a alarmowy to 380 cm);

Na chwilę obecną nie odnotowano na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego zdarzeń z podtopieniami.

Stan wody w rzekach można śledzić tutaj: https://hydro.imgw.pl/#/list/hydro?p=12&rpp=20&pf=0. Będzie się on zmieniał w najbliższym czasie w związku z przemieszczaniem się wód opadowych. W południe stany alarmowe były przekroczone na trzech stacjach: Skawinka w Radziszowie, Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Skawa w Suchej Beskidzkiej), a stany ostrzegawcze na sześciu (m.in. Rudawa w Balicach, Wisła w Jawiszowicach i Prądnik w Ojcowie).

Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie – informuje, że wszystkie zbiorniki mają zdolność retencyjną.

W związku z sytuacją powodziową 153 gospodarstwa są bez zasilania energią elektryczną. Międzynarodowy Port Lotniczy BALICE podaje, że nie wystąpiły utrudnienia. Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w Małopolsce są przejezdne.

Skip to content