Prezes Sądeckich Wodociągów odchodzi ze stanowiska

Tadeusz Frączek odchodzi ze stanowiska prezesa spółki Sądeckie Wodociągi. Funkcję pełnił przez ostatnich 5 lat. Prezes o swojej decyzji poinformował wczoraj 29 maja, dziękując jednocześnie mieszkańcom Nowego Sącza, współpracownikom oraz dziennikarzom.

Poniżej oświadczenie Tadeusza Frączka przesłane na naszą redakcyjną skrzynkę mailową.


Dziękując za współpracę przekazuję Państwu podsumowanie informacji na temat Sądeckich Wodociągów za ostatnie 5 lat:


Suma zysków za lata 2019-2023 – 22 mln zł (zyski zapewniły możliwość spłaty zobowiązań oraz realizacji inwestycji i remontów, a także utrzymania bieżącego działania firmy na wysokim poziomie).
Spłata zobowiązań w latach 2019-2024 – 74,8 mln zł (kredyty, umorzenie udziałów PFR).
Zabezpieczenie płynności spółki kredytem obrotowym w kwocie 6 mln zł.
Zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego – 21,8 mln zł (kredyt w całości do wykorzystania).
Obniżenie strat wody z 29 do 19 proc.
Wzrost korzystających z usługi e-BOK z 1 800 do ponad 6 000 klientów.
Rozbudowa systemu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na oczyszczalni ścieków (dwa kogeneratory). Dziś moc elektryczna tych urządzeń wynosi 872 kW, a moc cieplna 1 170 kW (w 2019 r. było to odpowiednio – 345 kW i 530 kW). Dodatkowo w zakładach uzdatniania wody zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 150 kW. Aktualnie średnia roczna produkcja energii elektrycznej z biogazu wynosi 3,34 GWh. Oszczędności z zastosowanych rozwiązań obniżają koszty zakupu energii o około 50 proc. rocznie.
Spółka jest dziś liderem w branży wod.-kan. w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań technicznych w postaci systemu wykrywania strat wody.


Sądeckie Wodociągi to dziś firma, z której rozwiązań korzystają inne przedsiębiorstwa w Polsce. Jest pozytywnym przykładem nie tylko lokalnie wśród spółek miejskich, ale także dla całej branży. Życzę mojemu następcy utrzymania takiej kondycji finansowej i technicznej firmy, by nadal mogła świadczyć najwyższej jakości usługi dla mieszkańców Sądecczyzny – jak przez ostatnie 112 lat.
Jedyną rysą, która przełożyła się na działania spółki była polityka władz Nowego Sącza. Prezydent uporczywie blokował wprowadzenie nowych cen taryfowych za wodę i ścieki. Miało to charakter głęboko szkodliwy dla bezpieczeństwa finansowego i rozwoju Sądeckich Wodociągów. W wyniku działań obecnego włodarza miasta, ceny taryfowe pozostały praktycznie na poziomie z 2020 roku, co wobec obiektywnego faktu zaistnienia ponad 30-procentowej inflacji w latach 2021-2023, wzrostu cen energii, materiałów budowlanych zagraża w sposób oczywisty bezpieczeństwu dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców nie tylko Nowego Sącza, ale i gmin, korzystających z usług Sądeckich Wodociągów.
Tylko dzięki konsekwentnej polityce oszczędnościowej oraz doświadczonej załodze udało się przeprowadzić spółkę przez te perturbacje.


Zostawiając Państwa z wiarygodną, bo przedstawioną w liczbach, informacją o Sądeckich Wodociągach, jeszcze raz dziękuję za owocną współpracę. Wszystkiego dobrego!

Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów sp. z o.o.

Skip to content