Barry zdał swój pierwszy egzamin. Szkoli się, aby zostać „SAR dog”

„SAR dogs” w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „psy poszukiwawczo-ratownicze”, które wykorzystywane są głównie do poszukiwań  ludzi zasypanych pod gruzami, pod osuwiskami ziemnymi czy kamiennymi i zwane są  „psami gruzowiskowymi” . Psy poszukują też  ludzi zaginionych na terenach trudno dostępnych i leśnych i te zwane są „psami terenowymi”. Czworonogi pracujące w ten sposób muszą jednak posiadać odpowiednie predyspozycje tj. zdolność przezwyciężenia strachu i swoich lęków, przejść specjalistyczne szkolenia a także egzaminy. I właśnie pierwszy egzamin, pod okiem swojego opiekuna sekc. Sebastiana Janczury zdał Golden Retiever o imieniu Barry.

Zgodnie z realizowanym w PSP systemem szkolenia przewodników psów ratowniczych zespół przystąpił do egzaminu klasy 0. Wysiłek i praca Sebastiana ze swoim podopiecznym przyniosły pozytywny rezultat – zdany egzamin gruzowiskowy oraz egzamin terenowy. Egzaminy odbywały się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań – Pstrąże.

Teraz kolejne etapy pracy – Szkolenie z zakresu technik i taktyk zespołów poszukiwawczych, codzienne treningi, ćwiczenia, które zakończą się w tym roku przystąpieniem do egzaminu klasy I.

A jak wygląda takie egzamin?

Wg. informacji przekazanych przez Psy Ratownicze OSP RW egzamin trwa dwa dni.

Dzień pierwszy to Test współpracy składający się z:

-próby posłuszeństwa, próby sprawności (tor przeszkód), oraz próby kierowania psem z dystansu.

Zaliczenie umożliwia przystąpienie w kolejnym dniu do próby poszukiwawczej psa gruzowiskowego

Próbę poszukiwawczą przeprowadza się na gruzowisku naturalnym bądź sztucznym o łącznej powierzchni od 1200 do 2000 metrów kwadratowych, umożliwiającym przeprowadzenie trzech akcji poszukiwawczych.

Akcja pierwsza w świetle dziennym, maksymalny czas trwania 20 minut, ukrytych dwóch pozorantów, Stosowana jest w dwóch miejscach pozoracja myląca w postaci odzieży oraz dwóch miejscach pokarm ludzki lub zwierzęcy ( umieszczony w sposób uniemożliwiający zjedzenie )

Aby zaliczyć pierwszą akcję trzeba w wyznaczonym czasie odnaleźć obu pozorantów i nie wykonać fałszywego oznaczania.

Akcja druga w świetle dziennym, maksymalny czas trwania 30 minut. Ukrytych 3 lub 2 pozorantów. Aby zaliczyć akcje drugą, trzeba odnaleźć w przypadku 3 minimum 2 ,w przypadku 2 minimum 1, raz można wykonać fałszywe wskazanie.

Akcja trzecia przy świetle sztucznym, maksymalny czas trwania 20 minut. Ukrytych 2 pozorantów. Przez wszystkie akcje przysługuje łącznie jedna przerwa o długości 5 minut.

Dodatkowo podczas wszystkich akcji można stosować pozoracje przeszkadzającą w postaci: nietoksycznego zadymienia, hałasu powodowanego przez pracujące silniki spalinowe, uderzenia młotami, bębnienie lub odtwarzanie głosu, obecność pozorantów poruszających lub znajdujących się na gruzowisku.

Kolejność wyruszenia do pracy poszczególnych zespołów nie jest znana, są wywoływane przez radio i przy każdej akcji ta kolejność może być inna.

Jedna przerwa pomiędzy akcjami musi wynosić minimum 4 godziny.

Próbę poszukiwawczą uznaje się za zaliczoną gdy:

1. Podczas pierwszej akcji wszyscy pozoranci zostaną odnalezieni i nie zostanie wykonane oznaczenie fałszywe

2. Podczas drugiej i trzeciej akcji, nie więcej niż jeden raz zostanie wykonane oznaczenie fałszywe:

a – i wszyscy pozoranci zostaną odnalezieni: certyfikat wydany na 24 miesiące

b- przy czterech ukrytych pozorantach trzech pozorantów zostanie odnalezionych, a przy pięciu ukrytych pozorantach czterech zostanie odnalezionych – certyfikat wydane na 18 miesięcy.

źródło: Psy Ratownicze OSP RW oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Skip to content