Miasto nie posiada praw autorskich do projektu stadionu – J. Kos wydaje oświadczenie

Jan Kos – prezes Firmy Blackbird, byłego generalnego wykonawcy miejskiego stadionu w Nowym Sączu, twierdzi że przekazane przez Prezydenta Ludomira Handzla w trakcie wczorajszej konferencji prasowej informacje wprowadzają w błąd opinię publiczną. Chodzi o prawa autorskie do projektu stadionu, których – zdaniem prezesa – miasto nie posiada.

Pani Prezes Anna Xymena Majkrzak w imieniu Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej również wielokrotnie w swoich wcześniejszych wypowiedziach publicznych zapewniała, że Inwestor posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 25 stycznia zwróciła się do naszego projektanta głównego tj. firmy Metropolis z pismem o nabycie tych praw z pominięciem Generalnego Wykonawcy o czym świadczy załączony dokumenttwierdzi Jan Kos

Dodatkowo prezes Blackbird informuje działając w imieniu Grupy Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., że zgodnie z umową i spełnieniu jej warunków w dniu 1 lutego 2024 r. nabyła prawa autorskie, o czym świadczy przedłożone oświadczenie biura projektowego Metropolis.

Były generalny wykonawca nadmienia także, że w dniu 5 lutego w odrębnym piśmie poinformował Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną, oraz wykonawcę tj. firmę MS Usługi Inżynierskie Sp. z o.o., który został wyłoniony w przetargu na dokończenie elewacji, że te działania są niezgodne z prawem o czym także świadczy  załączone pismo.

Skip to content