Jak być bezpiecznym w sieci? Jak nie dać się oszukać? Grupa Hack’em zaprasza seniorów na szkolenie

Wszystko zaczęło się od babci jednego z uczniów ZS nr 4, którą próbowano oszukać phishingu. Młodzi ludzie postanowili działać i przeciwstawiać się cyberoszustwom. Założyli grupę Hack’em i szkolili swoich młodszych kolegów. Teraz, swoją wiedzą chcą się dzielić także z seniorami. Już 20 lutego w nowosądeckim Ratuszu odbędzie się spotkanie dedykowane osobom starszym

Skip to content