Kolejne przetargi na dokończenie budowy stadionu

fot. NIK

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna ogłasza dwa przetargi na prace, które dotyczą zakończenia wcześniej wykonanych robót przez byłego już wykonawcę firmę Blackbird. Pierwszy przetarg dotyczy robót zabezpieczających w zakresie konstrukcji pod słupami zadaszenia. Drugi z nich obejmuje w zakresie zamówienia dokończenie stacji transformatorowej przy inwestycji Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

– W obu przypadkach ogłoszenia przetargowe dotyczą dokończenia niezbędnych robót, które wcześniej były realizowane przez Grupę Blackbird, czyli byłego już generalnego wykonawcę – wyjaśnia Anna Xymena Majkrzak, prezes spółki NIK.

Przetarg na prace w zakresie konstrukcji pod słupami 

W tym przypadku przetarg obejmuje prace polegające na wykonaniu robót zabezpieczających przy konstrukcji pod słupami zadaszenia. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podlewek pod słupami i uzupełnienia obetonowania węzłów, i pachwin zaprawą cementową oraz izolacji śrub mocujących konstrukcję stalową przy pomocy plastikowych kapturków termokurczliwych. Czas realizacji zamówienia to 30 dni. 

Przetarg na dokończenie stacji transformatorowej

Celem drugiego przetargu jest dokończenie dotychczasowych prac przy stacji transformatorowej przy Stadionie Miejskim. W przypadku tego zamówienia zakres prac obejmuje następujące elementy: 

1. Instalacja uziemienia:

  • instalacja uziemienia transformatora i rozdzieli RG, 
  • kable stacje trafo, rozdzielnia RG. 

2. Instalacja oświetlenia budynku rozdzielni NN i SN:

  • oświetlenie ogólne, 
  • układ pomiarowy.

3. Instalacja zasilająca rozdzielnia główna RG:

  • rozdzielnia główna. 

4. Osprzęt BHP dla stacji transformatorowych SN, NN.

5. Malowanie posadzki betonowej farbą epoksydową.

Czas na realizację zamówienia to 30 dni.

Skip to content