Nowy Sącz. Oddychanie jest groźne dla zdrowia

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu wydało komunikat
o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza w dniu 10.01.2024 r. Alerty dla mieszkańców zostały przekazane także z RCB

  • Dnia 10.01 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz” – czytamy w komunikacie.

Powodem jest prognozowanie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m.

Co to oznacza? Mówiąc najprościej, oddychanie powietrzem tak złej jakości jest niebezpieczne dla zdrowia. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży. Te grupy powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Skip to content