Od 30 lat prowadzi profilaktykę raka piersi. Bożena Kiemystowicz Wolontariuszem Roku 2023

Kolejne osoby dołączyły dzisiaj do grona nagrodzonych Wolontariuszy. Starosta Marek Kwiatkowski i Kapituła przyznają nagrody finansowe osobom i instytucjom, które bezinteresownie pomagają tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. W sumie, w latach 2019 – 2023 uhonorowano kilkanaście osób i instytucji.

Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a ja już dzisiaj doceniłem osoby wyróżniające się i niosące bezinteresowną pomoc – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Z radością i dumą wręczyłem nagrody wolontariuszom dziękując za ich działalność. Życzyłem też, aby wolontariat nadal był źródłem ich wewnętrznej siły i satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcają swój czas, motywował ich do dalszego działania. Przyznane dzisiaj nagrody finansowe to wyraz wdzięczności i podziękowanie za wspieranie osób potrzebujących pomocy. To wyraz uznania dla tych, którzy codziennie podejmują inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców, ale też wspierają kulturę i naukę.

Starosta wręczał nagrody wraz z przewodniczącym rady Powiatu Nowosądeckiego Romanem Potońcem.

Wolontariuszem Roku 2023 została Bożena Kiemystowicz – prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu. Działalność społeczną rozpoczęła 30 lat temu zajmując się m.in. organizacją i koordynowaniem akcji profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet. W ciągu 26 lat z badań skorzystało kilkanaście tysięcy kobiet. Pani Bożena posiada certyfikaty ze szkoleń uprawniających do prowadzenia wykładów i prelekcji na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. W ramach miesiąca walki z rakiem piersi współorganizuje Marsze różowej wstążki oraz konferencje na temat profilaktyki raka piersi i zdrowego stylu życia. Jest członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i współautorką wydawnictwa „Piękna, bo świadoma” wydanego ze  Stowarzyszeniem Amazonek. W Sądeckim Forum Kobiet koordynuje zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

Młodym Wolontariuszem Roku 2023 została Emilia Rucińska zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Uczennica jest wolontariuszką, która współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu, kołem PCK w Starym Sączu, Stowarzy­sze­niem na Rzecz Osób Niepełno­sprawnych „Gniazdo”, gdzie przepracowała w roku szkolnym 2021/2022 – 88 godzin, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 – 118 godzin. Bierze udział w każdej akcji mającej na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Za Najlepszą Inicjatywę Roku 2023 uznano działalność Grupy SIM PCK Stary Sącz, która zorganizowała  I Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla wszystkich szkół podstawowych. Wydarzenie otrzymało honorowy patronat starosty nowosądeckiego, a do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz szkoły z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Mistrzostwa odbyły się 30 marca 2023 roku na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Zajęcia były elementem dydaktycznym rozwijającym wiedzę i zdolności praktyczne młodzieży w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego w tym roku powędrowała do Angeli Gołąb i Małgorzaty Sadowy oraz Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej i Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej w Krynicy Zdroju „Braterstwo”.

Angela Gołąb pełni społecznie funkcję zastępcy prezesa stowarzyszenia „Muzyka dla wszystkich”. Od 9 lat gra w rodzinnym zespole Poisons reprezentując Powiat Nowosądecki na wielu przeglądach i festiwalach. Wraz z zespołem zagrała w wielu koncertach charytatywnych, pomagając w ten sposób chorym dzieciom w regionie. Od sześciu lat pomaga w organizacji festiwalu „Muzyka dla wszystkich”, a od dwóch lat zasiada w jury tego festiwalu, u boku jednego z najpopularniejszych muzyków w Polsce Marka Piekarczyka. Angela Gołąb jest w naszym regionie prekursorką najnowszej techniki w malarstwie jaką jest pouring czyli malowanie przez wylewanie. Maluje, organizuje wystawy i prowadzi warsztaty, w których biorą udział młodzi ludzie, seniorzy, osoby niepełnosprawne a także rodziny ukraińskie przebywające obecnie na terenie powiatu.

Małgorzata Sadowy jest prezesem Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa, które swoją działalność rozpoczęło w 2016 roku. Stowarzyszenie to organizuje m.in. pikniki rodzinne, turnieje piłkarskie i strzeleckie. Jako pracownik ARiMR wiele czasu poświęca na współpracę z kołami gospodyń wiejskich. Pani Małgorzata była także organizatorem Dożynek Powiatowych, które odbywały się podczas wystawy AGRO Nawojowa. Czuwała nad prawidłowym przebiegiem uroczystości dożynkowych, które służą pielęgnowaniu lokalnej tradycji, kultury, ludowości i obrzędowości religijnej oraz przyczyniają się do integracji mieszkańców z wszystkich gmin Powiatu Nowosądeckiego oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości.

Uroczystą galę uświetnił występ wokalistki Ewy Novel, której akompaniował Krystian Jaworz. Spotkanie prowadziła Justyna Tokarczyk – sekretarz Powiatu i dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Skip to content