Uchwała w sprawie spalarni z istotnym naruszeniem prawa? Wojewoda zaskarżył ją w całości do WSA

Istotne naruszenie prawa i zasad sporządzania zmiany studium – Wojewoda Małopolski w całości zaskarżył, przyjętą przez radę miasta uchwałę, dotyczącą zmian w studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Przyjęcie tej uchwały daje zielone światło dla, planowanej przez prywatnego inwestora, budowy w Nowym Saczu spalarni odpadów.

Jak poinformowała nas Joanna Paździo z biura prasowego wojewody, decyzja została podjęta po wnikliwej analizie dokumentów. Uzasadnienie do zaskarżenia uchwały liczy ponad 20 stron. W piśmie czytamy m.in. że przy jej sporządzeniu nie zostały wzięte pod uwagę negatywne opinie instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Zastrzeżenia budzi także sposób rozpatrzenia przez prezydenta Nowego Sącza uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Prezydent nie uwzględnił żadnej z nich a uzasadnienie takiej decyzji było błędne. Ponadto analiza dokumentów z przeprowadzonych konsultacji sugeruje także, że były one prowadzone jedynie z obowiązku, bez realnego zainteresowania treścią składanych uwag.

Wojewoda wnosi także o wstrzymanie wykonania zasakarżonej uchwały „zachodzi bowiem niebezpieczeństwo spowodowania znacznych i nieodwracalnych skutków finansowych budżetu gminy” a także „poważnych i nieodwracalnych skutków dla mieszkańców tego obszaru oraz środowiska naturalnego” w razie rozpoczęcia inwestycji.

Teraz sprawą ma się zająć Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content