Działają od 5 lat aktywizując seniorów, Stowarzyszenie Miasto św. Kingi obchodzi jubileusz 5-lecia istnienia

Działające w Starym Sączu Stowarzyszenie Miasto św. Kingi powstało 5 lat temu, z myślą o aktywizacji społecznej seniorów i angażowaniu tej grupy społecznej w życie społeczności lokalnej. W ciągu 5 lat liczba członków stowarzyszenia zwiększyła się z kilku do aż 120 osób.

Seniorzy biorą udział i są widoczni podczas uroczystości patriotycznych, świąt lokalnych i państwowych. Promują Stary Sącz nie tylko w Polsce ale i za granicą. Kultywują i podtrzymują tradycje lokalne, jeżdżą na wycieczki i dbają o sprawność fizyczną. Założyli także grupę teatralną, która występuje z własnymi przedstawieniami.

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w starosądeckim Kinie Sokół.

Szczegóły w matriale filmowym.

Skip to content