W niedzielę znów zakwitną „Pola Nadziei”. Zebrane środki trafią do Sądeckiego Hospicjum

W najbliższą niedzielę (23 kwietnia), w pobliżu kilkudziesięciu kościołów na terenie Sądecczyzny, wolontariusze będą zbierać datki na działalność Sądeckiego Hospicjum. Każdy ofiarodawca, w zamian za wrzucone do puszki pieniądze, zostanie obdarowany żółtym żonkilem, który jest symbolem nadziei. Akcja Pola Nadziei ma na celu wsparcie opieki hospicyjnej a także zwrócenie społecznej uwagi na los osób cierpiących i chorych

Skip to content