Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wiosenna aura, która zagościła na Sądecczyźnie, zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wiele osób, zamiast podróży samochodem czy komunikacją miejską, wybiera spacer lub jazdę na rowerze, ciesząc się piękną pogodą. By zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze policjanci sądeckiej drogówki w pierwszych dniach wiosny prowadzili wzmożone działania profilaktyczne i prewencyjno-kontrolne mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Z uwagi na to, że piesi stanowią znaczną grupę osób, które doznają obrażeń ciała lub giną na skutek zdarzeń drogowych, 21 marca br. sądeccy policjanci na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego prowadzili działania profilaktyczne pod hasłem „Bądź Widoczny – Daj Szansę Kierującemu”. Podczas tej akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z przedstawicielami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przypominali pieszym podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz wręczali elementy odblaskowe. Najmłodsi dodatkowo otrzymali kolorowanki związane z tematyką ruchu drogowego. Akcja promująca dbanie o bezpieczeństwo poprzez noszenie odblasków była kontynuowana przez policjantów w kolejnych dniach.

fot. KM Policji w Nowym Sączu

22 marca br. funkcjonariusze Wydziału Drogowego włączyli się w ogólnopolskie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci m.in. zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzali czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem.

Policjanci podczas prowadzonych działań ujawnili łącznie 143 wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych, z czego aż 102 przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto policjanci ujawnili 7 wykroczeń popełnionych przez pieszych i 2 przez rowerzystów. W efekcie mundurowi nałożyli łącznie 78 mandatów, zastosowali 61 pouczeń, a w najbliższym czasie skierują również do sądu 13 wniosków o ukaranie sprawców.

Pamiętaj! Stosując się do przepisów i będąc widocznym na drodze, możesz zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia.

  • Używaj elementów odblaskowych.
  • Pamiętaj o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na przejście dla pieszych.
  • Stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa: przechodź przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym, a jeżeli nie ma przejścia, to uważnie rozejrzyj się, czy możesz bezpiecznie wejść na jezdnię i przejść na drugą stronę, nie wchodź na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody, stosuj się do sygnalizacji świetlnej.
  • Zadbaj o prawidłowe oświetlenie i wyposażenie jednośladu. Poruszaj się po drodze dla rowerów, a jeśli jej nie ma korzystaj z pobocza drogi lub jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Kierowco na drodze nie jesteś sam. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, jak również niechronionych użytkowników dróg, którzy przy zderzeniu z samochodem mają nikłe szanse.

  • Przestrzegaj obowiązujących przepisów i limitów prędkości.
  • Dostosuj styl jazdy do warunków na drodze.
  • Zachowuj szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.
  • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
fot. KM Policji w Nowym Sączu
Skip to content