Jeżdżąc na skuterach dewastowali park narodowy

fot. KaOSG

W piątek 10 marca br. w trakcie wspólnych działań funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Gorczańskiego Parku Narodowego – mających na celu ochronę gorczańskiej przyrody – natrafiono na kilkunastoosobową grupę kierowców skuterów śnieżnych.

Zmotoryzowani „turyści” wykonywali nielegalne jazdy po terenie Gorczańskiego PN,  jak i sąsiadujących bezpośrednio z Parkiem prywatnych terenach leśnych w rejonie Ochotnicy Górnej. Naruszający spokój w GPN przyjechali z podtatrzańskich miejscowości, transportując swoje pojazdy na lawetach. Ich miejscem wypadowym był wylot jednej z dolin opadających z masywu Jaworzyny Kamienickiej – Kiczory.

fot. KaOSG

Z uwagi na naruszenie przepisów z zakresu ustawy o ochronie przyrody i Kodeksu wykroczeń oraz zniszczeń, jakich swoimi pojazdami dokonali wspomniani kierowcy (m. in. uszkodzone lub trwale zniszczone zostały drzewa młodego pokolenia lasu) prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, mające na celu skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Kierowcy skuterów śnieżnych wjeżdżając na teren Parku naruszyli także obszar gorczańskiej ostoi głuszca, chroniącej ten rzadki gatunek ptaka, jak i obszar bytowania rysia, którego okres godów właśnie się rozpoczął.

Przypomnieć należy, że wjazd skuterem śnieżnym i innymi pojazdami silnikowymi na teren parku narodowego stanowi naruszenie przepisów o ochronie przyrody, na tereny leśne – przepisów ustawy o lasach, a także Kodeksu wykroczeń.

Służba Parku przy wsparciu Straży Granicznej i Policji patroluje tereny Gorczańskiego Parku Narodowego o różnych porach dnia, zapewniając bezpieczeństwo odwiedzającym Park turystom i zamieszkującym obszar zwierzętom.

fot. KaOSG
Skip to content