Kapliczki w Podegrodziu odzyskują dawny blask

17 tys. zł z realizowanego przez samorząd województwa programu Kapliczki Małopolski trafiło w tym roku do Gminy Podegrodzie. Środki są przeznaczone na konsewację ołtarza z II poł. XIX wieku w kapliczce Trójcy Świętej w Chochorowicach.

Jak mówi wójt Podegrodzia Stanisław Banach, gmina od kilku już lat stara się o dofinansowanie remontów kapliczek. Z pozyskanych środków udaje się wyremontować 1 – 2 obiekty rocznie.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content