Udało się osiągnąć kompromis w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne z Nowego Sącza nadal będą mogły korzystać z bezpłatnego transportu. Jeszcze w maju miał zostać przedstawiony Radzie Miasta projekt, który znacznie ograniczał uprawnienia – zakładał transport do przychodni lub zakładu pracy od poniedziałku do piątku, natomiast do miejsc kultu religijnego tylko w niedzielę.

Po protestach środowisk skupiających osoby niepełnosprawne, projekt zdjęto z porządku obrad i zorganizowano konsultacje. Podczas spotkania udało się wypracować kompromis. Zawężono katalog osób, które mogą korzystać z takiego transportu – wyłącznie do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkonika lub kul łokciowych.

Pierwszeństwo w korzystaniu z transportu mają osoby aktywne zawodowo oraz osoby z wykupionym abonamentem u przewodnika. Przewozy będą realizowane we wszystkie dni tygodnia w tym soboty, niedziele i święta od godz. 6.00 do 22.00.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content