Powstanie Monografia Lachów Sądeckich.

To wspólne dzieło Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Monografia będzie pierwszym opracowaniem kompleksowo ujmującym różnorakie aspekty dziedzictwa kulturowego Lachów.

Publikacja będzie mieć charakter pracy zbiorowej i zotaną w niej wykorzystane materiały ze zbiorów muzeum oraz MCK Sokół. Przeprowadzone zostaną także szeroko zakrojone badania terenowe. Monografia ukaże się za dwa lata.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content