Uwaga! Dziś zmiana organizacji ruchu na ważnym skrzyżowaniu

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Młyńska – Kilińskiego – Krańcowa – Bulwar Narwiku.

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od poniedziałku (11 kwietnia) od godziny 9.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Młyńska – Kilińskiego – Krańcowa – Bulwar Narwiku (rondo pod szpitalem).

Zmiana obecnie obowiązującej organizacji ruchu będzie polegała na:

  • zamknięciu dla ruchu ulicy Krańcowej na dojeździe do skrzyżowania do 28 kwietnia (roboty związane z układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy m.in. bitumicznych),
  • przywróceniu możliwości przejazdu z ulicy Śniadeckich do ulicy Długoszaw okresie do 21 kwietnia.

W ramach zamkniętego odcinka ulicy będzie możliwy dojazd i dojście do posesji.

Objazdy w dalszym ciągu będą prowadzone:

  • od strony ronda ulicami: Kilińskiego, Husarską, Rejtana i Długosza,
  • od strony ul. Długosza ulicami: Rejtana, Husarską i Kilińskiego.


Organizacja ruchu przewiduje możliwość przejazdu z ul. Rejtana przez ul. Śniadeckich w stronę ronda oraz w stronę ul. Długosza.

W związku z zamknięciem ul. Młyńskiej są wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach sąsiednich:

  • ul. Matejki od Długosza – będzie ulicą bez przejazdu ze zmianą organizacji ruchu na ruch dwukierunkowy,
  • ul. Matejki od ul. Mickiewicza – będzie ulicą bez przejazdu ze zmianą organizacji ruchu na ruch dwukierunkowy,
  • ul. Śniadeckich – pozostaje ulicą jednokierunkową z możliwością skrętu ul. Młyńską w stronę prawą i lewą,
  • wjazd na ul. Młyńską od strony „ronda” – możliwy tylko i wyłącznie do Szpitala na SOR.

Dojazd do Szpitala jest możliwy: od ul. Śniadeckich, od „ronda” oraz od ul. Matejki.

Skip to content