Ruch Narodowy domaga się powszechnych szkoleń z obsługi broni

14 marca lokalni działacze Ruchu Narodowego wysłali do rady powiatu nowosądeckiego petycję, w której domagają się podjęcia przez radnych działań mających na celu podniesienie obronności mieszkańców Sądecczyzny poprzez organizowanie dla chętnych mieszkańców szkoleń z zakresu podstawowej obsługi broni oraz udzielania pierwszej pomocy. 
Pomysłodawcy petycji postulują również zainicjowanie kontroli magazynów obrony cywilnej pod względem kompletności i przydatności zgromadzonych w nich materiałów.
Poczynione kroki – jak przekonują – powinny przełożyć się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności na wypadek wrogich działań zbrojnych. 
Jeszcze do niedawna rozważanie scenariusza obcej agresji wydawało się mało realistyczne, jednak wydarzenia za naszą wschodnią granicą pokazały, iż na taką ewentualność trzeba być w miarę możliwości przygotowanym i właśnie to zapobiegliwe myślenie jest źródłem naszej inicjatywy– dodają członkowie Ruchu Narodowego.

Poniżej petycja Ruchu Narodowego opublikowana w całości

źródło: Ruch Narodowy

Skip to content