Budżet Nowego Sącza na 2022 r. został przyjęty

Sądeccy radni przyjęli budżet miasta na 2022 rok. Niepewność, zmienność, dynamika – od takich słów prezentację projektu budżetu rozpoczął prezydent Ludomir Handzel.

Dochody miasta planuje się na poziomie 617 mln. zł, zaplanowane wydatki to ponad 661 mln. zł – z czego na wydatki majątkowe zarezerwowano 54 mln zł. Planowany deficyt wyniesie 43 mln zł i będzie większy od deficytu w 2021 r o 12 mln zł. Zostanie pokryty z wolnych środków, kredytu w wysokości 23 mln zł oraz 12 mln z pożyczki.

Najważniejsze planowane inwestycje to m.in. przebudowa ul. Nawojowskiej, Alei Piłsudskiego, ul. Śniadeckich oraz przebicie ulicy łączącej ul. 29 Listopada z ul. Smolika.

Do prac nad projektem budżetu nie zaproszono radnych z klubu PiS – WNS. Jak mówił w imieniu klubu Michał Kądziołka proponowany budżet jest nie tylko niepewny ale i bez wizji zrównoważonego rozwoju miasta. Brak w nim strategicznych inwestycji, a porównując do lat poprzednich jest rekordowo niski poziom wydatków majątkowych.

W budżecie nie znalazły się także proponowane przez klub PiS – WNS poprawki, dotyczące zabezpieczenia środków na dopłaty mieszkańcom do wody i scieków oraz na I etap modernizacji ul. Zyndrama.

To budżet skrojony na miarę możliwości, mówił z kolei radny Leszek Zegzda z Koalicji Obywatelskiej. To odzwierciedlenie tego, co dzieje się w polskiej gospodarce a Nowy Sącz na samym tylko podatku PiT stracił 11 mln zł.

Z kolei Maciej Prostko z Koalicji Nowosądeckiej określił budżet jako dobry i rozsądny. Jak mówił, czeka nas trudna sytuacja gospodarcza i ten budżet na taką właśnie sytuację odpowiada.

Ostatecznie budżet przyjęto większością głosów, za było 17 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Szczegóły w materiale filmowym.

Skip to content